پروژه های طراحی(آپارتمان)

Design projects (Apartment)

Apartment

ALL

پروژه 18 واحدی کاتحانه

Kathane 18 unit project

نوع ساختمان : آپارتمان مسکونی

معمار مسئول : محمد اسلامی

کارفرما : جناب آقای خوبی

زیربنای ساختمان (تمام طبقات) : 1950 مترمربع

مساحت زمین : 750 متر مربع

تاریخ تحویل پروژه : خرداد 1399

موقعیت پروژه : ترکیه، استانبول

دسته بندی : ساخته شده

طراحی : شرکت فیامین سازه سوشیانت

پروژه 10 واحدی گیشا

Geisha 10 unit project

نوع ساختمان : آپارتمان مسکونی

معمار مسئول : محمد اسلامی

کارفرما : جناب آقای حسینی

زیربنای ساختمان (تمام طبقات) : 750 مترمربع

مساحت زمین : 350 متر مربع

تاریخ تحویل پروژه : تیر 1398

موقعیت پروژه : تهران، ستارخان

دسته بندی : ساخته شده

طراحی : شرکت فیامین سازه سوشیانت

پروژه 10 واحدی مهرآفرین

Mehrafarin 10 unit project

نوع ساختمان : آپارتمان مسکونی

معمار مسئول : محمد اسلامی

کارفرما : جناب آقای حسینی

زیربنای ساختمان (تمام طبقات) : 775 مترمربع

مساحت زمین : 345 متر مربع

تاریخ تحویل طرح : 1397

موقعیت پروژه : تهران، ستارخان

دسته بندی : ساخته نشده

طراحی : شرکت فیامین سازه سوشیانت

پروژه دالیا

Dalia Project

نوع ساختمان : ویلایی

معمار مسئول : محمد اسلامی

کارفرما : جناب آقای رضازاده

زیربنای ساختمان (تمام طبقات) : 150 مترمربع

مساحت زمین : 250 متر مربع

تاریخ تحویل پروژه : آبان 1398

موقعیت پروژه : تهران، ستارخان

دسته بندی : ساخته شده

طراحی : شرکت فیامین سازه سوشیانت

پروژه 10 واحدی ترنج

Toranj 10 unit project

نوع ساختمان : آپارتمان مسکونی

معمار مسئول : محمد اسلامی

کارفرما : جناب آقای عامری

زیربنای ساختمان (تمام طبقات) : 760 مترمربع

مساحت زمین : 350 متر مربع

تاریخ تحویل پروژه : تیر 1399

موقعیت پروژه : تهران، ستارخان

دسته بندی : ساخته شده

طراحی : شرکت فیامین سازه سوشیانت

Gazal 5 unit project

نوع ساختمان : آپارتمان مسکونی

معمار مسئول : محمد اسلامی

کارفرما : جناب آقای اعرابی

زیربنای ساختمان (تمام طبقات) : 540 مترمربع

مساحت زمین : 250 متر مربع

تاریخ تحویل پروژه : فروردین 1400

موقعیت پروژه : تهران، ستارخان

دسته بندی : ساخته شده

طراحی : شرکت فیامین سازه سوشیانت

 

پروژه 10 واحدی تارا

Tara 10 unit project

نوع ساختمان : آپارتمان مسکونی

معمار مسئول : محمد اسلامی

کارفرما : جناب آقای کاشانی

زیربنای ساختمان (تمام طبقات) : 760 مترمربع

مساحت زمین : 350 متر مربع

تاریخ تحویل پروژه : تیر 1399

موقعیت پروژه : کرج، مهرویلا

دسته بندی : ساخته شده

طراحی : شرکت فیامین سازه سوشیانت

پروژه 5 واحدی پروین

Parvin 5 unit project

نوع ساختمان : آپارتمان مسکونی

معمار مسئول : محمد اسلامی

کارفرما : جناب آقای کاظمی

زیربنای ساختمان (تمام طبقات) : 535 مترمربع

مساحت زمین : 250 متر مربع

تاریخ تحویل پروژه : 1398

موقعیت پروژه : تهران، ستارخان

دسته بندی : ساخته شده

طراحی : شرکت فیامین سازه سوشیانت

پروژه 36 واحدی شادی

Shadi 36 unit project

نوع ساختمان : آپارتمان مسکونی

معمار مسئول : محمد اسلامی

کارفرما : جناب آقای خوبی

زیربنای ساختمان (تمام طبقات) : 2520 مترمربع

مساحت زمین : 650 متر مربع

تاریخ تحویل پروژه : تیر 1399

موقعیت پروژه : تهران، ستارخان

دسته بندی : ساخته شده

طراحی : شرکت فیامین سازه سوشیانت

Call Now Button