پروژه های ساخت

Construction projects

پروژه 20 واحدی برنا

Borna 20 unit project

نوع ساختمان : آپارتمان مسکونی

معمار مسئول : محمد اسلامی

کارفرما : جناب آقای عربلو

زیربنای ساختمان (تمام طبقات) : 1750 مترمربع

مساحت زمین : 450 متر مربع

تاریخ تحویل پروژه : شهریور 1398

موقعیت پروژه : تهران، ستارخان

دسته بندی : ساخته شده

اجرا : شرکت فیامین سازه سوشیانت

پروژه 5 واحدی آدنا

Adena 5 unit project

نوع ساختمان : آپارتمان مسکونی

معمار مسئول : محمد اسلامی

کارفرما : جناب آقای اسدی

زیربنای ساختمان (تمام طبقات) : 540 مترمربع

مساحت زمین : 250 متر مربع

تاریخ تحویل پروژه : فروردین 1399

موقعیت پروژه : تهران، ستارخان

دسته بندی : ساخته شده

اجرا : شرکت فیامین سازه سوشیانت

پروژه ویلا پالیز

Paliz Villa

نام پروژه: ویلا پالیز

نوع ساختمان : ویلا

معمار مسئول : محمد اسلامی

کارفرما : جناب آقای رستمی

زیربنا : 100 مترمربع

مساحت زمین : 600 متر مربع

تاریخ تحویل پروژه : مهر 1401

موقعیت پروژه : کرج، کردان

دسته بندی : ساخته شده

طراحی و اجرا : شرکت فیامین سازه سوشیانت

پروژه ویلا آوین

Avin Villa

نوع ساختمان : ویلا

معمار مسئول : محمد اسلامی

کارفرما : جناب آقای رستمی

زیربنا : 150 مترمربع

مساحت زمین : 900 متر مربع

تاریخ تحویل پروژه : مهر 1401

موقعیت پروژه : کرج، کردان

دسته بندی : ساخته شده

طراحی و اجرا : شرکت فیامین سازه سوشیانت

Call Now Button